Lin Huo

Diplomová práce

Human Capital Investment: Analysis of Returns from Education in China

Human Capital Investment: Analysis of Returns from Education in China
Anotace:
Hlavním cílem této práce je analyzovat, zda efekt investic do vzdělávání má pozitivní dopad na výši mezd nebo ne, dle pojetí Garyho Beckera. Současně jsou brány v úvahu i další faktory uvedené níže. Tato studie je motivována současným stavem čínského vzdělávacího systému, který zaznamenal velký pokrok, ale stále čelí výzvám, pokud jde o rovnost ve vzdělávání a udržitelný rozvoj. Teoretická část popisuje …více
Abstract:
The main objective of this thesis is to analyze whether the effect of investment in education has a positive impact on the size of wages or not in light of Gary Becker's approach. Meanwhile, other factors as mentioned below are also taken into consideration. This study is motivated by the current status of Chinese educational system, which has made great progress, but still faces challenges in terms …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2020
  • Vedoucí: Helena Chytilová
  • Oponent: Adéla Zubíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78560