Bc. Josef KUDLIČ

Diplomová práce

Sídelní struktura v mladším eneolitu

Settlement structure in the Late Eneolithic period
Anotace:
V této diplomové práci bylo shrnuto z dostupné literatury poznání o struktuře osídlení v mladším eneolitu z oblasti České republiky a států střední Evropy. Toto období je charakteristické výraznou absencí sídelních areálů. Jako model bylo použito vyhodnocení prosotorvých analýz sídelní oblasti únětické kultury starší doby bronzové. Tento model je následně použit pro archeologické predikční modelování …více
Abstract:
Knowledge from available literature about settlement structure in the Late Eneolithic period has been summarized for the region of Czech republic and the Middle-European states in this thesis. The lack of settlements from this prehistoric period was recorded in this area. Spatial analysis of residential area of Únětice culture in Central Bohemia were elaborated for a model of settlement structure in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Petr Krištuf, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUDLIČ, Josef. Sídelní struktura v mladším eneolitu. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/