Bc. Petra Novotná

Bachelor's thesis

Interrupce - legislativa, společnost, vize

Abortion - Legislation, Society, Vision
Abstract:
Práce se zabývá otázkou interrupcí v Česku a ve světě. V úvodní části popisuje jejich legislativní rámec, změny přístupu k interrupcím v historii a popisuje také nejrůznější názorové skupiny s jejich postoji a argumentací. Obsáhlý materiál také poukazuje na rozdílné přístupy v zemích s odlišnou kulturou a dějinnou zkušeností, shrnuje také základní problematické otázky interrupcí typu, kdy začíná život …more
Abstract:
The paper concerns the issue of abortion in the Czech Republic and the world. The first part describes the legislative framework , changes in access to abortion in its history and describes the various opinion groups with their position and reasoning. Extensive material also points to different approaches in countries with different culture and historical experience, summarizes the main problematic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2012
  • Supervisor: MUDr. Miroslav Doležal
  • Reader: MUDr. Andrea Suchánková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS