Bc. Petra Novotná

Bachelor's thesis

Interrupce - legislativa, společnost, vize

Abortion - Legislation, Society, Vision
Anotácia:
Práce se zabývá otázkou interrupcí v Česku a ve světě. V úvodní části popisuje jejich legislativní rámec, změny přístupu k interrupcím v historii a popisuje také nejrůznější názorové skupiny s jejich postoji a argumentací. Obsáhlý materiál také poukazuje na rozdílné přístupy v zemích s odlišnou kulturou a dějinnou zkušeností, shrnuje také základní problematické otázky interrupcí typu, kdy začíná život …viac
Abstract:
The paper concerns the issue of abortion in the Czech Republic and the world. The first part describes the legislative framework , changes in access to abortion in its history and describes the various opinion groups with their position and reasoning. Extensive material also points to different approaches in countries with different culture and historical experience, summarizes the main problematic …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedúci: MUDr. Miroslav Doležal
  • Oponent: MUDr. Andrea Suchánková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS