Theses 

Interrupce - legislativa, společnost, vize – Bc. Petra Novotná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb

Bc. Petra Novotná

Bakalářská práce

Interrupce - legislativa, společnost, vize

Abortion - Legislation, Society, Vision

Anotace: Práce se zabývá otázkou interrupcí v Česku a ve světě. V úvodní části popisuje jejich legislativní rámec, změny přístupu k interrupcím v historii a popisuje také nejrůznější názorové skupiny s jejich postoji a argumentací. Obsáhlý materiál také poukazuje na rozdílné přístupy v zemích s odlišnou kulturou a dějinnou zkušeností, shrnuje také základní problematické otázky interrupcí typu, kdy začíná život a zdali je třeba ho chránit už od početí. V druhé části se pak zaměřujeme na postoje současné české společnosti. Podrobně se díváme na názory jednotlivých skupin obyvatel - mužů, žen, studentů, seniorů. Práce ukazuje českou společnost jako velmi liberální, otevřenou, ale někdy nedostatečně informovanou.

Abstract: The paper concerns the issue of abortion in the Czech Republic and the world. The first part describes the legislative framework , changes in access to abortion in its history and describes the various opinion groups with their position and reasoning. Extensive material also points to different approaches in countries with different culture and historical experience, summarizes the main problematic issues of abortion type, where life begins and whether it needs to protect it from conception .The second part is focused on the attitudes of contemporary Czech society. There is a detailed look at the various parts of the population - men, women , students, seniors. The work shows a Czech company as very liberal , open, but sometimes inadequately informed.

Klíčová slova: Interrupce, potrat, těhotenství, antikoncepce, legislativa, potratový zákon, Hnutí Pro život, gynekolog, náboženství, rodinná politika, Keňa, Polsko.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: MUDr. Miroslav Doležal
  • Oponent: MUDr. Andrea Suchánková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 13:22, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz