Bc. Nikol Čablová

Bachelor's thesis

Gender a adolescentní fikce Lenky Lanczové

Gender and the Teenage Fiction of Lenka Lanczova
Abstract:
Práce analyzuje vzorek pěti knih nejoblíbenější české autorky dívčích románů Lenky Lanczové z hlediska genderovanosti témat, jimiž se autorka zabývá, a genderových stereotypů. Metodou sémiotické analýzy lze odhalit v textu set tří hlavních kódů, jež popsala již McRobbie ve své analýze dívčích časopisů, lze tedy soudit, že se jedná o témata univerzálně považovaná za důležitá pro náctileté čtenářky. …more
Abstract:
The paper analyzes the sample of five books written by the most popular Czech writer of the teenage fiction Lenka Lanczova. It focuses on gendered topics that are considered in the books, and gender stereotypes. Using a method of semiotic analysis it is possible to see a set of three main codes in the texts that were described by Angela McRobbie in her analysis of magazines for teenage girls. We can …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2007
  • Supervisor: doc. Libora Oates-Indruchová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií