Theses 

Problematická autonomie? Vývoj grónsko-dánských vztahů – Bc. Jan Šťásek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Regionální geografie a regionální rozvoj

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Jan Šťásek

Diplomová práce

Problematická autonomie? Vývoj grónsko-dánských vztahů

Contentious Autonomy? Development of Greenland-Denmark Relations

Anotace: Vývoj grónsko-dánských vztahů ovlivnilo mnoho procesů. Důležitost spatřuji v přebírání pravomocí grónskou vládou od dánské strany, které popisuje tato práce. V současnosti je nejmarkantnějším rysem vztahu obou zemí finanční závislost Grónska na Dánsku, jejíž důvody tato práce rovněž obsahuje. Budoucí vývoj statutu Grónska skýtá několik možností. Všechny tyto varianty možného rozvoje Grónska ovlivní vývoj v podobných autonomních územích. Jednou z nejdiskutovanějších možností je nezávislost.

Abstract: There were a lot of processes that influenced the development of Greenland-Danish relations. In my view, the importance plays the assuming of authority by Greenland government from Danish side which the thesis deals with. Nowadays, the most noticeable feature of both countries is the financial dependence of Greenland on Denmark. Moreover, this thesis also refers to these reasons. The future development of Greenland opens several possibilities. All of these options of possible development of Greenland will influence the development at similar autonomous territories. One of the most discussed possibilities is independence.

Klíčová slova: Grónsko-dánské vztahy, autonomie, samospráva, přebírání pravomocí, nezávislost, grónská vláda. Greenland-Danish relations, autonomy, self-government, overtaking authority, independence, Greenland government.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ivan Andráško, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 17:14, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz