Bc. Martina GRABMÜLLEROVÁ

Master's thesis

Persvaze v politickém diskurzu: kontrastivní analýza

Persuasion in political discourse: a contrastive analysis
Abstract:
Cílem této diplomové práce je zmapovat výskyt persvazivních prostředků v českých a španělských textech politického diskurzu. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. První kapitola teoretické části je věnována úvodu do pragmatické lingvistiky. Druhá kapitola pojednává o diskurzu a charakteristických rysech jazyka politiky. V poslední kapitole teoretické části je nejprve představen …more
Abstract:
The aim of this Master's thesis is to analyse the means of persuasion in Czech and Spanish texts of political discourse. The thesis is divided into a theoretical part and a practical part. The first chapter of the theoretical part is focused on the pragmatics. The second chapter deals with the discourse and the specific characteristics of political language. In the last chapter of the theoretical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2016
Accessible from:: 9. 5. 2016

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

GRABMÜLLEROVÁ, Martina. Persvaze v politickém diskurzu: kontrastivní analýza. Č. Budějovice, 2016. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 9. 5. 2016 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Philosophy

Master programme / field:
Philology / Spanish Language

Theses on a related topic

 • No theses on a related topic available.
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses mbbd3q mbbd3q/2
11/5/2016
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulánová, L.
11/5/2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.