Bc. Jana Ludmila Bendová

Master's thesis

Využití finanční a ekonomické analýzy při hodnocení hospodaření společnosti ETL-Ekotherm a.s.

The use of financial and economic analysis in economy evaluation of the company ETL-Ekotherm a.s.
Abstract:
Autor: Bc. Jana Ludmila Bendová Název: Využití finanční a ekonomické analýzy při hodnocení hospodaření společnosti ETL – Ekotherm a.s. Tato diplomová práce se zabývá hodnocením hospodaření společnosti ETL – Ekotherm a.s. využitím finanční a ekonomické analýzy. V praktické části diplomové práce je pomocí několika odborných metod finanční a ekonomické analýzy proveden rozbor a hodnocení hospodaření dané …more
Abstract:
Author: Bc. Jana Ludmila Bendová Title: The use of financial and economic analysis in economy evaluation of the company ETL – Ekotherm a.s. This diploma thesis is focused on the evaluation of the ETL – Ekotherm a.s. company by using financial and economic analysis. In practical part of thesis is carried out analysis and evaluation of the company economic results by using of several professional financial …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 5. 2012
  • Supervisor: Ing. Jitka Drápalová
  • Reader: doc. Ing. Ludmila Hromková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting