Petra NEMČEKOVÁ

Bakalářská práce

Vztah a soulad pozemkových úprav a územního plánování v katastrálním území Loučky u Verneřic a Růžová

The relationship and the compliance of Land consolidation and Land use planning in the cadastral territories Loučky u Verneřic and Růžová
Anotace:
Řešení území obcí pomocí dvou hlavních nástrojů, kterými jsou platný územní plán a provedení pozemkových úprav, by mělo vykazovat znaky koordinovaného procesu, který přispěje k dlouhodobému a funkčnímu využívání krajiny s ohledem na efektivní ochranu jejích přírodních i kulturních hodnot. Právní předpisy však takový koordinovaný postup neobsahují. Teoretický výzkum byl proveden analýzou dokumentace …více
Abstract:
Addressing the territory of municipalities by means of two main tools, namely the existing Land use plan and the implementation of Land consolidation, should show the characteristics of a coordinated process that will contribute to the long-term and functional use of the landscape with a view to effectively protecting its natural and cultural values. However, the legislation does not contain such a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 3. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miroslav Kopáček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NEMČEKOVÁ, Petra. Vztah a soulad pozemkových úprav a územního plánování v katastrálním území Loučky u Verneřic a Růžová. Ústí nad Labem, 2021. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická