Bc. Jan Kovář

Bakalářská práce

Discovering Near East – An investigation of personal, cultural, and job-related experience of students of the Prehistoric Archaeology of the Near East department (PANE) participating in excavations in countries of the Near East

Discovering Near East – An investigation of personal, cultural, and job-related experience of students of the Prehistoric Archaeology of the Near East department (PANE) participating in excavations in countries of the Near East
Anotace:
Předložená práce se zabývá praktickými zkušenostmi mladých archeologů (studentů PANE), kteří pracovali na Předním východě. Klade důraz na jejich osobní, kulturní, a pracovní zkušenosti. Praktická část diplomové práce byla provedena ve formě rozhovorů, které byly následně analyzovány. Hlavním cílem bylo identifikovat klíčové problémy, kterým studenti PANE na svých pracovních stážích čelí, systematicky …více
Abstract:
The study deals with the field experience of the young archaeologists (PANE students) who were working in the Near East. The thesis lays emphasis on their personal, cultural, and work experience. Empirical part of the work has been carried out in the form of interviews that were later on analysed. The main goal was to indentify the key issues that the PANE students face on their occupational stays …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2015
  • Vedoucí: Dr. phil. Maximilian Wilding

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta