Bc. Jan Kovář

Bachelor's thesis

Discovering Near East – An investigation of personal, cultural, and job-related experience of students of the Prehistoric Archaeology of the Near East department (PANE) participating in excavations in countries of the Near East

Discovering Near East – An investigation of personal, cultural, and job-related experience of students of the Prehistoric Archaeology of the Near East department (PANE) participating in excavations in countries of the Near East
Abstract:
Předložená práce se zabývá praktickými zkušenostmi mladých archeologů (studentů PANE), kteří pracovali na Předním východě. Klade důraz na jejich osobní, kulturní, a pracovní zkušenosti. Praktická část diplomové práce byla provedena ve formě rozhovorů, které byly následně analyzovány. Hlavním cílem bylo identifikovat klíčové problémy, kterým studenti PANE na svých pracovních stážích čelí, systematicky …more
Abstract:
The study deals with the field experience of the young archaeologists (PANE students) who were working in the Near East. The thesis lays emphasis on their personal, cultural, and work experience. Empirical part of the work has been carried out in the form of interviews that were later on analysed. The main goal was to indentify the key issues that the PANE students face on their occupational stays …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 7. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 9. 2015
  • Supervisor: Dr. phil. Maximilian Wilding

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta