Ondřej Švub

Bachelor's thesis

Zefektivnění umístění a organizace dopravy na autobusovém nádraží v Zábřehu

Streamlining placement and organization of transport at the bus station in Zabreh
Anotácia:
Bakalářská práce posuzuje polohu stávajícího autobusového nádraží ve městě Zábřeh z dopravního hlediska. Z pohledu lepší dopravní obslužnosti linkovou autobusovou dopravou je navrženo nové místo pro vybudování nádraží v souvislosti s dopravním charakterem města na základě poskytnutých dat městem Zábřeh a autobusovým přepravcem. Na nově vystavěném autobusovém nádraží bude řešeno řízení dopravy autobusů …viac
Abstract:
The bachelor thesis assesses the position of the existing bus station in the town of Zábřeh from the transport point of view. From the point of view of better transport service by line bus service, a new place is proposed for the construction of the railway station in connection with the transport character of the town on the basis of the data provided by the City of Zábřeh and the bus carrier. The …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 1. 2018
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Pavlína Zemanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Švub, Ondřej. Zefektivnění umístění a organizace dopravy na autobusovém nádraží v Zábřehu. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Bachelor programme / odbor:
Transport Technology and Communications / Transport Technology and Control: Technology and Control of Transport Systems