Jan BRZOBOHATÝ

Bakalářská práce

Komparace úrovně motorických schopností žáků městské a vesnické základní školy v Zábřehu na Moravě a okolí

Comparison of the level of motor skills of the pupils urban and rural primary schools on the Zábřeh na Moravě area
Anotace:
Pomocí vybraných motorických testů z testové baterie Eurofit test diagnostikovat úroveň zvolených motorických schopností žáků vybrané městské a venkovské základní školy Testování probíhalo na základní škole ve městě Zábřeh na Moravě (ZŠ Školská) a na základní škole ve vesnici v Sudkově (ZŠ Sudkov)
Abstract:
Using selected motor tests from the test battery Eurofit test to diagnose the level of selected motor skills of students from urban and rural primary schools. Testing was conducted at primary school in Zábřeh and primary school in a village in Sudkov
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Marie Valová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BRZOBOHATÝ, Jan. Komparace úrovně motorických schopností žáků městské a vesnické základní školy v Zábřehu na Moravě a okolí. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - občanská výchova