Bc. Michaela Fecková

Bachelor's thesis

Elektron akceptorní vlastnosti pentafluorsulfanylové skupiny

Electron Withdrawing Properties of Pentafluorosulfanyl Group
Abstract:
Byla provedena literární rešerše syntéz a využití pí-konjugovaných systémů nesoucích pentafloursulfanylovou skupinu jako akceptorní část. V teoretické části bylo pojednáno jednak o pí-konjugovaných systémech v push-pull uspořádání, možnostech zavedení SF5 skupiny na sp2-hybridizované atomy uhlíku a rovněž o praktickém využití takových sloučenin. V praktické části byly syntetizovány čtyři D-pí-A molekuly …more
Abstract:
A literature search focusing on the synthesis and use of pi-conjugated systems bearing pentafluorosulfanyl group as electron acceptor moiety has been carried out. The theoretical part describes pi-conjugated systems in push-pull arrangement and the possibilities of introducing SF5 group on to sp2-hybridized carbon atoms. Practical utilization of these molecules is also covered. The experimental part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 7. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 8. 2015
  • Supervisor: doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Fecková, Michaela. Elektron akceptorní vlastnosti pentafluorsulfanylové skupiny. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

University of Pardubice

Faculty of Chemical Technology

Bachelor programme / field:
Special Chemical and Biological Programmes / Clinical Biology and Chemistry