Bc. Kristýna Šrámková

Bakalářská práce

Czech and Slovak Pronunciation of English: Sonority and Articulatory Energy

Czech and Slovak Pronunciation of English: Sonority and Articulatory Energy
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá výslovností českých a slovenských nerodilých mluvčích angličtiny, a konkrétně se zaměřuje na sonoritu a artikulační energii v jejich výslovnosti. Cílem této práce je porovnat rozdíly mezi těmito aspekty v anglickém, českém a slovenském jazyce a zjistit, do jaké míry ovlivňují zvyklosti v mateřském jazyce mluvčích jejich anglickou výslovnost. Teoretická část popisuje …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the pronunciation of Czech and Slovak non-native speakers of English, and it focuses specifically on sonority and articulatory energy in their pronunciation. The aim of this thesis is to compare the differences between these aspects in the English, Czech and Slovak languages, and to ascertain to what extent the habits of speakers’ mother tongue influence their English …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Magda Sučková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta