Bc. Pavel Jelínek

Bakalářská práce

Slovanské pohřebiště v Bulharech - Gajdošova cihelna

Slovenian Necropolis at Buhary - Gajdošova cihelna
Anotace:
Předložený text zpracovává výzkum slovanského pohřebiště ze střední doby hradištní v katastru obce Bulhary. Obsahuje popis výzkumu, archeologické situace, katalog a rozbor nálezového materiálu a závěrečné úvahy z detailního rozboru plynoucí.
Abstract:
Text is dealing about research of early medieval slovenian necropolis in cadastre of village Bulhary. Including description of research and archeological situation, catalog and analysis of found archeological material and final considerations.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 9. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2008
  • Vedoucí: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Archeologie