Anna VODIČKOVÁ

Bakalářská práce

Zvládání zátěže sestrami v péči o umírající nemocné

Coping of nurses in the care of dying patients
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou Zvládání zátěže sestrami v péči o umírající nemocné. Je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část práce obsahuje vysvětlení základních pojmů umírání a smrt. Zabývá se způsobem, jakým je poskytována obecná a specializovaná paliativní péče. Popisuje také ošetřovatelskou péči o umírajícího ve fázi pre finem, in finem a post finem. Zmíněná …více
Abstract:
This bachelor work deals with the issue of how nurses treating the dying patients cope with their charge. It is divided into theoretic and empiric parts. The theoretic part includes explanation of basic notions of dying and death. It deals with the method of providing general and specialized palliative care. It also describes the nursing care for a dying human in pre finem, in finem, and post finem …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Věra Stasková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VODIČKOVÁ, Anna. Zvládání zátěže sestrami v péči o umírající nemocné. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses mbv5ak mbv5ak/2
2. 5. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulánová, L.
2. 5. 2017
Bulánová, L.
3. 5. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.