Anna VODIČKOVÁ

Bachelor's thesis

Zvládání zátěže sestrami v péči o umírající nemocné

Coping of nurses in the care of dying patients
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou Zvládání zátěže sestrami v péči o umírající nemocné. Je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část práce obsahuje vysvětlení základních pojmů umírání a smrt. Zabývá se způsobem, jakým je poskytována obecná a specializovaná paliativní péče. Popisuje také ošetřovatelskou péči o umírajícího ve fázi pre finem, in finem a post finem. Zmíněná …more
Abstract:
This bachelor work deals with the issue of how nurses treating the dying patients cope with their charge. It is divided into theoretic and empiric parts. The theoretic part includes explanation of basic notions of dying and death. It deals with the method of providing general and specialized palliative care. It also describes the nursing care for a dying human in pre finem, in finem, and post finem …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2017

Thesis defence

 • Supervisor: PhDr. Věra Stasková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VODIČKOVÁ, Anna. Zvládání zátěže sestrami v péči o umírající nemocné. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses mbv5ak mbv5ak/2
2/5/2017
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2/5/2017
Bulanova, L.
3/5/2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.