Bc. Kateřina Peclová

Diplomová práce

Chování spotřebitele na online trhu s módou

Consumer behaviour on the online fashion market
Anotace:
Diplomová práce se zabývá dopadem pandemie Covid-19 na chování spotřebitele při nakupování oblečení online. Cílem práce je zanalyzovat chování spotřebitele na online trhu s módou, konkrétně oblečením, a identifikovat, jak pandemie ovlivnila fáze nákupního rozhodovacího procesu spotřebitele. Na základě toho navrhnout vhodnou propagační strategii pro podniky na tomto trhu. Naplnění cíle předchází analýza …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the impact of the Covid-19 pandemic on consumer behaviour when shopping for clothes online. The aim of the thesis is to analyse consumer behaviour on the online fashion market, specifically clothing market, and to identify how pandemic has affected stages of the consumer´s purchasing decision-making process. Based on this analysis, a promotional strategy for companies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2022
  • Vedoucí: Ing. Lucie Veselá, Ph.D.
  • Oponent: Jana Turčínková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta