Bc. Markéta KOŘISTKOVÁ

Diplomová práce

Studium mitogen aktivovaných proteinkinas YODA a MPK3 pod nativním promotorem u modelového organismu Arabidopsis thaliana

Study of the mitogen-activated protein kinases YODA and MPK3 under native promoter in Arabidopsis thaliana
Anotace:
Mitogen aktivované proteinkinasy jsou esenciální pro adaptaci organismů na vnější podmínky, ale také se zapojují do vývojových procesů v buňce. MPK3 a YODA jsou důležité pro vývoj stomat, embryogenezi nebo růst rostlin. Samotná MPK3 je nezbytná pro reakci na abiotický stres způsobený vysokou salinitou nebo kyslíkovými radikály. Hlavními cíli této práce bylo molekulární klonování YODA pod nativním promotorem …více
Abstract:
Mitogen-activated protein kinases are essential for organism adaptation to environmental conditions, but they also take part in developmental processes. MPK3 and YODA are crucial for development of stomata, embryogenesis or plant growth. MPK3 is involved in reaction to abiotic stress caused by high salinity or reactive oxygen species. The main goals of this thesis were molecular cloning of YODA with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ivan Luptovčiak, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOŘISTKOVÁ, Markéta. Studium mitogen aktivovaných proteinkinas YODA a MPK3 pod nativním promotorem u modelového organismu Arabidopsis thaliana . Olomouc, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta