Tomáš Kunc

Bachelor's thesis

Alkohol ve světě - historie a současnost

Alcohol in the world - history and present
Anotácia:
Cílem této práce je analyzovat současné trendy v konzumaci alkoholu ve vybraných zemích a zjistit nejoblíbenější alkoholický nápoj ve světě. Součástí analýzy trendů v konzumaci alkoholu je také snaha zjistit preferenci konzumentů mezi samotnými bázemi nebo míchanými nápoji.
Abstract:
The aim of this thesis is to analyse current trends in alcohol consumption in selected countries and to find out the most popular alcoholic beverage in the world. Part of the current trends analysis will be also effort to find out consument preferation between actual alcohol bases and mixed drinks.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedúci: PhDr. Jaroslav Holoubek, doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze