Andrea Melová

Bakalářská práce

Konzumace alkoholu žáky základních škol jako sociálně-patologický jev

Alcohol Consumption by the Basic School Pupils as a Socially-Patological Phenomenon
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou konzumace alkoholu na základní škole jako sociálně-patologického jevu. Jejím cílem je analyzovat vztah žáků 8. tříd k alkoholu. Práci tvoří dvě stěžejní oblasti, část teoretická a praktická. Část teoretická, vznikla zpracováním odborných zdrojů, popisuje oblast závislosti na alkoholu jako patologického jevu. Podrobněji se zabývá problematikou možného vlivu rodiny …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the issue of alcohol consumption at a primary school as a social and pathological phenomenon. The aim of the thesis is to analyse the attitude toward alcohol use of eighth grade students. The thesis consists of two main sections, a theoretical part and a practical part. The theoretical part that was created by assembling information collected from technical sources …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015
Zveřejnit od: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Kovařík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Melová, Andrea. Konzumace alkoholu žáky základních škol jako sociálně-patologický jev. Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální práce / Sociální práce a penitenciární péče

Práce na příbuzné téma