Andrea Melová

Bachelor's thesis

Konzumace alkoholu žáky základních škol jako sociálně-patologický jev

Alcohol Consumption by the Basic School Pupils as a Socially-Patological Phenomenon
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá problematikou konzumace alkoholu na základní škole jako sociálně-patologického jevu. Jejím cílem je analyzovat vztah žáků 8. tříd k alkoholu. Práci tvoří dvě stěžejní oblasti, část teoretická a praktická. Část teoretická, vznikla zpracováním odborných zdrojů, popisuje oblast závislosti na alkoholu jako patologického jevu. Podrobněji se zabývá problematikou možného vlivu rodiny …viac
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the issue of alcohol consumption at a primary school as a social and pathological phenomenon. The aim of the thesis is to analyse the attitude toward alcohol use of eighth grade students. The thesis consists of two main sections, a theoretical part and a practical part. The theoretical part that was created by assembling information collected from technical sources …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015
Zverejniť od: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Zdeněk Kovařík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Melová, Andrea. Konzumace alkoholu žáky základních škol jako sociálně-patologický jev. Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technical University of Liberec

Faculty of Sciences, Humanities and Education

Bachelor programme / odbor:
Social Work / Social Work and Penitentiary Care

Práce na příbuzné téma