Bc. Lukáš DANKO

Diplomová práce

Kulturní okrsky a urbánní regenerace v kontextu kreativního města: případová studie Toronto

Cultural District and Urban Regeneration in the Context of Creative City: a Case Study of Toronto
Anotace:
Cieľom práce je poukázať na možnosti rozvoja kreatívneho priemyslu, urbánnej regenerácie a kultúrnych okrskov Toronta a následne aplikovať dané skúsenosti v podmienkach mesta Zlína.
Abstract:
The aim of this thesis is to show point out options of the development of creative industry, urban regeneration and cultural clusters of Toronta with an application of various experiences to the terms of the city Zlin.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012
Zveřejnit od: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Pavel Bednář, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DANKO, Lukáš . Kulturní okrsky a urbánní regenerace v kontextu kreativního města: případová studie Toronto. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj

Práce na příbuzné téma