Barbora Kundriková

Bakalářská práce

Úroveň kvality sociálních služeb v Domě s pečovatelskou službou v Ostravě

The level of quality of social services in the Nursing Home in Ostrava
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá zjištěním úrovně kvality sociálních služeb v Domě s pečovatelskou službou v Ostravě. Teoretická část je zaměřená na vymezení pojmů sociální služby, druhy, formy a financování sociálních služeb, kvalita sociálních služeb, sociální práce a sociální pracovník a etický kodex sociálních pracovníků. Výzkumná část představuje výsledky průzkumu v podobě dotazníkového šetření a rozhovoru …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with finding out the level of quality social services in the Nursing Home in Ostrava. The theoretical part is focused on the definition of the terms social services, types, forms and financing of social services, quality of social services, social work and social worker and code of ethics of social workers. The research part presents the results of qualitative and quantitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/zrsny/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Ivona Buryová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné