Bc. Vojtěch Švec

Bakalářská práce

Compiling a Bilingual Glossary of Digital Photography Terminology

Compiling a Bilingual Glossary of Digital Photography Terminology
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce si klade za úkol vytvoření dvojjazyčného terminologického glosáře digitální fotografie. Předkládá teoretické základy terminologie a popisuje postup při tvorbě glosáře, který je k práci připojen jako příloha.
Abstract:
The objective of the Diploma Thesis is to build a bilingual glossary of digital photography terminology. It presents the theoretical basis of terminology and comments on the process of building the glossary, which is appended to the thesis.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Jarmila Fictumová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.