Sabrina DONOLATOVÁ

Bakalářská práce

Pojetí moci a interpretační možností v Machiavelliho díle Vladař

The Importance of Strength and Hermeneutics Meanings in Machiavelli Book The Prince
Anotace:
Ve své bakalářské práci se chci zabývat pojmem moci v díle Vladař od Noccola Machiavelliho a jeho interpretačními možnostmi. Konkrétním záměrem mé práce je porovnat tento pojem v originálu a v českých překladech. Porovnáním originálu s překladem zjistím, jak často se tento pojem vyskytuje a jakým způsobem je do češtiny překládán. Nejprve shrnu názory a poznatky různých odborníků, především filosofů …více
Abstract:
In this thesis I want to pursue the concept of power in the work The Prince by Machiavelli Noccol? and its interpretative possibilities. Specific intention of my work is to compare the concept of the original and the Czech translations. By comparing the original with the translation I found out how often is this word occurred in the text and how it is translated into Czech. First I summarize opinions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2015
Zveřejnit od: 3. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. ThDr. Lucjan Klimsza, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DONOLATOVÁ, Sabrina. Pojetí moci a interpretační možností v Machiavelliho díle Vladař. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.7.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 7. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / český jazyk - občanská výchova

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.