Bc. Filip Dorňák

Master's thesis

Testování zdrojového kódu ve frameworku Laravel

Source Code Testing in the Laravel Framework
Anotácia:
Hlavním tématem této práce je testování zdrojového kódu za účelem zvýšení jeho kvality, robustnosti, a především zajištění dlouhodobé udržitelnosti softwarového projektu. Jsou popsány a následně aplikovány možnosti a postupy při testování z pohledu vývoje v PHP frameworku Laravel. Přesto však lze většinu testovacích postupů aplikovat i za použití jiných vývojových nástrojů. V práci je také zmíněna …viac
Abstract:
The main topic of this thesis is source code testing, which improves code quality, robustness, and above all ensures the long-term sustainability of the software project. The possibilities and procedures for testing are described and later applied from the perspective of development in PHP framework Laravel. However, most test procedures can be utilized using other development tools. The thesis also …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Radek Vala, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dorňák, Filip. Testování zdrojového kódu ve frameworku Laravel. Zlín, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe