Mgr. Kateřina Uhlířová, LL.M.

Disertační práce

The Concept of a Joint Criminal Enterprise - International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia and Special War Crimes Chamber of the State Court of Bosnia and Herzegovina

The Concept of a Joint Criminal Enterprise - International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia and Special War Crimes Chamber of the State Court of Bosnia and Herzegovina
Anotace:
Tato disertační práce kriticky analyzuje aplikaci a interpretaci tzv. “společného zločineckého plánu” (Joint Criminal Enterprise) Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii na straně jedné a Zvláštním senátem pro válečné zločiny Soudu Bosny a Hercegoviny na straně druhé.
Abstract:
This PhD thesis critically analyses an application and interpretation of a Joint Criminal Enterprise by the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia and by the War Crimes Chamber of the Court of Bosnia and Herzegovina.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
  • Oponent: Prof. Ryszard Piotrowicz, LL.B. (Hons), Ph.D., JUDr. Ondřej Svaček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta