Ing. Vendula HUVAROVÁ

Bakalářská práce

Genre analysis of bank homepages

Genre analysis of bank homepages
Abstract:
The bachelor thesis aims at outlining the genre analysis of bank homepages as the first introductory page after encountering bank websites. Theoretical part presents the concept of genre and the genre approach to this type of the discourse; practical part tries to provide a complex genre analysis of selected bank homepages on the background of previous methodological approaches. For the purpose of …více
Abstract:
Cílem bakalářské práce je provést žánrovou analýzu domovských stránek bank jakožto úvodních stránek po otevření webové stránky banky. Teoretická část práce představuje žánr a žánrový přístup k danému typu diskursu; praktická část se sestává z komplexní žánrové analýzy vybraných domovských stránek bank na pozadí daných přístupů. K účelům analýzy byl sestaven korpus domovských stránek předních bank provozujících …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2015
Zveřejnit od: 9. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HUVAROVÁ, Vendula. Genre analysis of bank homepages. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta