Lucie KILBERGEROVÁ

Bakalářská práce

Black American´s Journey from Jim Crow to Barack Obama - an Analysis of Selected Texts Concerning Segregation, Discrimination and Equality

Black American´s Journey from Jim Crow to Barack Obama - an Analysis of Selected Texts Concerning Segregation, Discrimination and Equality
Abstract:
This bachelor thesis analyses the journey of Black-Americans from their arrival to the United States to modern history. The most important milestones in the whole history of African-Americans are decribed in this thesis.
Abstract:
Tato bakalářská práce analyzuje cestu Afro-Američanů od jejich příjezdu do Spojených Států až po současnost. V práci jsou popsány nejdůležitější milníky v celé historii Afro-Američanů.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011
Identifikátor: 38791

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: David Eugene Franklin, B. A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KILBERGEROVÁ, Lucie. Black American´s Journey from Jim Crow to Barack Obama - an Analysis of Selected Texts Concerning Segregation, Discrimination and Equality. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 26. 04. 2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - francouzština