Bc. Jan Kolátor

Diplomová práce

Studium vlivu vybraných fyzikálně-chemických vlastností nanovlákenných materiálů na adsorpci proteinů

Study of the effect of selected physico-chemical properties of nanofibrous materials on protein adsorption
Anotace:
Proteinová adsorpce je klíčovým faktorem při studiu interakce mezi materiálem a buňkami. Na povrchu materiálu se tvoří tzv. proteinová korona, kterou lze dále rozdělit na vrstvu silně a slabě vázaných proteinů. Tato práce se zabývá studiem adsorpce proteinů na dvou vybraných materiálech, které se liší chemickým složením, avšak s podobnou morfologií, jedná se o hydrofobní PCL a hydrofilní PVA. V této …více
Abstract:
Protein adsorption is a main factor in the study of interactions between materials and cells. A protein corona is formed on the surface of the material, which can be further divided into a layer of strongly and weakly bound proteins. This work focuses on the study of protein adsorption on two selected materials that differ in chemical composition but have similar morphology, namely hydrophobic PCL …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Věra Jenčová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kolátor, Jan. Studium vlivu vybraných fyzikálně-chemických vlastností nanovlákenných materiálů na adsorpci proteinů. Liberec, 2023. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická