Mgr. Eva Ryndová

Bakalářská práce

In/Visibility of the Translator and Questions of Copyright

In/Visibility of the Translator and Questions of Copyright
Anotace:
Práce se zabývá právem překladatelů na zveřejnění jejich jména v překladech různých typů. Srovnává teorii a praxi v této oblasti.
Abstract:
The thesis describes the translators' rights to have their names published along with their works. It compares the theory and the real situation.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 8. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Simona Javůrková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.