Bc. Lucie KAMENÍKOVÁ

Diplomová práce

Jazyk chatu

Language of the speech (chat)
Anotace:
Tato práce se na základě sebraného materiálu pokouší zachytit specifické znaky komunikace na chatu, která stojí na pomezí psaného a mluveného textu. Sledována je především stránka lexikální, pozornost je věnována i syntaxi a nejčastějším odchylkám ve flexi. Práce se také věnuje rozdílům mezi mluveným a elektronickým dialogem. Tato práce se zabývá i další velmi důležitou složkou chatu ? grafickou stránkou …více
Abstract:
This work is based on the collected material attempts to capture the specific features of communication in the chat, which stands on the border between written and spoken text. Site is monitored primarily lexical, attention is paid to syntax and frequent variations in flexion. The work also deals with differences between spoken and electronic dialogue. This paper deals with another very important part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2012
Zveřejnit od: 17. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Ondřej Bláha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAMENÍKOVÁ, Lucie. Jazyk chatu. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 17. 5. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Česká filologie

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses mco4al mco4al/2
17. 5. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
17. 5. 2012
Marklová, E.
18. 5. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.