Zdeňka Tomisová

Bakalářská práce

Verbal Humour in Advertisements: British Culture Specifics

Verbal Humour in Advertisements: British Culture Specifics
Abstract:
This bachelor thesis deals with three advertisements which are determined to British culture and in which especially verbal humour appears. The theoretical part describes the discourse and language features of advertisements, then deals with the influence of humour on the effectiveness of the advertisement and also states the particular types of humour which are used in advertisements. The last part …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá třemi reklamami, které jsou určeny britské kultuře a ve kterých se objevuje zejména verbální humor. Teoretická část popisuje diskurs a jazykové prostředky reklamních sdělení, dále se zabývá vlivem humoru na efektivitu reklamy a také uvádí jednotlivé typy humorů, které se v reklamách používají. Poslední částí teoretické části je britská kultura a její vnímání humoru. …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014
Zveřejnit od: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hana Atcheson

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Tomisová, Zdeňka. Verbal Humour in Advertisements: British Culture Specifics. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi

Práce na příbuzné téma