Petra Slavíková

Bakalářská práce

Fyziologické účinky kofeinu a jeho stanovení v nápojích pomocí separačních technik v kapalné fázi

Physiological effects of caffein and its determination in beverages using liquid phase separation techniques
Anotace:
První část této práce je věnována fyziologickým účinkům kofeinu na organismus. Druhá část se zabývá stanovením kofeinu v nápojích (káva, čaj, nealkoholické a energetické nápoje) pomocí kapalinové chromatografie a elektroforézy.
Abstract:
The first part of this work is devoted to the physiological effects of caffeine on the organism. The second part deals with determination of caffeine in beverages (coffee, tea, non-alcoholic and energy drinks) by liquid chromatography and electrophoresis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 7. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Lenka Česlová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Slavíková, Petra. Fyziologické účinky kofeinu a jeho stanovení v nápojích pomocí separačních technik v kapalné fázi. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Farmakochemie a medicinální materiály / Farmakochemie a medicinální materiály