Theses 

Lidský faktor jako rizikový prvek výrobního podniku ohrožující ochranu a bezpečnost dat a informací před zneužitím – Adam Fedorek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Adam Fedorek

Bachelor's thesis

Lidský faktor jako rizikový prvek výrobního podniku ohrožující ochranu a bezpečnost dat a informací před zneužitím

The human factor as risk element of manufacturing company endangering the protection and the security of data and information against abuse

Abstract: Bakalářská práce se zabývá lidským faktorem a jeho působením na ochranu dat a informací ve výrobním podniku. Úvodní část se zabývá obecnými právními předpisy vztažené k ochraně informací a rovněž jsou zmíněny nejdůležitější normy. V další části je rozebrán lidský faktor, jeho projevy a způsoby, kterými ohrožuje zabezpečení informací a dat ve výrobním podniku. Následuje teoretická část zabezpečení informací a dat ve výrobním podniku. Závěr obsahuje doporučení pro minimalizaci lidského faktoru jako rizikového prvku ohrožujícího bezpečnost informací a dat ve výrobním podniku.

Keywords: Lidský faktor, zabezpečení informací, teoretický právní rámec, působení lidského faktoru, opatření k minimalizaci lidského faktoru

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Věra Holubová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava


Hore | Aktuálny dátum a čas: 19. 5. 2019 19:05, 20. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz