Denisa DVOŘÁKOVÁ

Bakalářská práce

Stanovení hustot a dodatkových molárních objemů kapalných binárních směsí složených z látek 2,2,4-trimethylpentan, benzen, cyklohexan a pentan vibračním hustoměrem při teplotách 293,15 K, 303,15 K, 313,15 K a 323,15 K.

Determination of density and excess volumes for binary systems consist of compounds 2,2,4-trimethylpentane, benzene, cyclohexane and pentane by a means of a vibrating-tube densimeter at temperatures 293.15 K, 303.15 K, 313.15 K and 323.15 K.
Anotace:
Hustota binárních směsí látek 2,2,4-trimethylpentan, benzen, cyclohexan a pentan bude měřena pomocí vibračního hustoměru Anton-Paar v teplotním rozsahu 293,15 K - 323,15 K při atmosférickém tlaku. Ze získaných dat bude počítán dodatkový objem směsi
Abstract:
Density of binary systems consisted of the folowing organic compounds 2,2,4-trimethylpentane, benzene, cyclohexane and pentane will be measured by a means of a vibrating-tube densimeter Anton-Paar over a temperature range 293.15 K - 323.15 K and at atmospheric pressure. The excess volumes at normal pressure will be calculated from density data
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2010
  • Vedoucí: Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DVOŘÁKOVÁ, Denisa. Stanovení hustot a dodatkových molárních objemů kapalných binárních směsí složených z látek 2,2,4-trimethylpentan, benzen, cyklohexan a pentan vibračním hustoměrem při teplotách 293,15 K, 303,15 K, 313,15 K a 323,15 K.. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 24. 03. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.