Denisa DVOŘÁKOVÁ

Bachelor's thesis

Stanovení hustot a dodatkových molárních objemů kapalných binárních směsí složených z látek 2,2,4-trimethylpentan, benzen, cyklohexan a pentan vibračním hustoměrem při teplotách 293,15 K, 303,15 K, 313,15 K a 323,15 K.

Determination of density and excess volumes for binary systems consist of compounds 2,2,4-trimethylpentane, benzene, cyclohexane and pentane by a means of a vibrating-tube densimeter at temperatures 293.15 K, 303.15 K, 313.15 K and 323.15 K.
Abstract:
Hustota binárních směsí látek 2,2,4-trimethylpentan, benzen, cyclohexan a pentan bude měřena pomocí vibračního hustoměru Anton-Paar v teplotním rozsahu 293,15 K - 323,15 K při atmosférickém tlaku. Ze získaných dat bude počítán dodatkový objem směsi
Abstract:
Density of binary systems consisted of the folowing organic compounds 2,2,4-trimethylpentane, benzene, cyclohexane and pentane will be measured by a means of a vibrating-tube densimeter Anton-Paar over a temperature range 293.15 K - 323.15 K and at atmospheric pressure. The excess volumes at normal pressure will be calculated from density data
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 3. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 8. 2010
  • Supervisor: Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DVOŘÁKOVÁ, Denisa. Stanovení hustot a dodatkových molárních objemů kapalných binárních směsí složených z látek 2,2,4-trimethylpentan, benzen, cyklohexan a pentan vibračním hustoměrem při teplotách 293,15 K, 303,15 K, 313,15 K a 323,15 K.. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 24. 03. 2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Chemistry / Toxicology and hazardous waste analysis

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.