Bc. Monika CIHELKOVÁ

Diplomová práce

Možnosti terénní výuky geografie v Evropsky významné lokalitě (příkladová studie v povodí Kateřinského potoka v Českém lese)

Possibilities of practical teaching of geography in Special area of conservation (Kateřinský brook case study)
Anotace:
Diplomová práce je zaměřená na ověření naplánované terénní výuky a pracovních listů v povodí Kateřinského potoka se základní školou a gymnáziem, která navazuje za teoretické základy a ověření se studenty ZČU v bakalářské práci. Realizaci předcházelo zpětné vytipování a analýza stanovišť. Stěžejní částí práce bylo porovnat efektivitu terénní výuky s výukou běžnými metodami ve školním prostředí na obou …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on the verification of the planned fieldwork and worksheets in the Kateřinský creek catchment with elementary school and grammar school students. This thesis stands on the theoretical foundations established in the author's bachelor thesis. These foundations were verified with the students of UWB. The implementation was preceded by reverse selection and analysis of stations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Václav Stacke, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CIHELKOVÁ, Monika. Možnosti terénní výuky geografie v Evropsky významné lokalitě (příkladová studie v povodí Kateřinského potoka v Českém lese). Plzeň, 2017. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/