Bc. Monika CIHELKOVÁ

Master's thesis

Možnosti terénní výuky geografie v Evropsky významné lokalitě (příkladová studie v povodí Kateřinského potoka v Českém lese)

Possibilities of practical teaching of geography in Special area of conservation (Kateřinský brook case study)
Abstract:
Diplomová práce je zaměřená na ověření naplánované terénní výuky a pracovních listů v povodí Kateřinského potoka se základní školou a gymnáziem, která navazuje za teoretické základy a ověření se studenty ZČU v bakalářské práci. Realizaci předcházelo zpětné vytipování a analýza stanovišť. Stěžejní částí práce bylo porovnat efektivitu terénní výuky s výukou běžnými metodami ve školním prostředí na obou …more
Abstract:
This diploma thesis is focused on the verification of the planned fieldwork and worksheets in the Kateřinský creek catchment with elementary school and grammar school students. This thesis stands on the theoretical foundations established in the author's bachelor thesis. These foundations were verified with the students of UWB. The implementation was preceded by reverse selection and analysis of stations …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: RNDr. Václav Stacke, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

CIHELKOVÁ, Monika. Možnosti terénní výuky geografie v Evropsky významné lokalitě (příkladová studie v povodí Kateřinského potoka v Českém lese). Plzeň, 2017. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/