Markéta Synčáková

Diplomová práce

UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE: LA COMPARAISON DU PROCESSUS DE CONVERGENCE EN RÉPUBLIQUE TCHÉQUE ET SLOVAQUE

UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE: LA COMPARAISON DU PROCESSUS DE CONVERGENCE EN RÉPUBLIQUE TCHÉQUE ET SLOVAQUE

EUROPEAN MONETARY UNION: COMPARISON OF THE CONVERGENT PROCESS IN THE CZECH AND THE SLOVAK REPUBLIC
Abstract:
The topic of thesis is a comparison of the convergence processes of the Czech Republic and Slovakia. The objective for both countries, members of the European Union, was joining the European Monetary Agreement and adopting the European currency unit - EURO. Slovakia adopted the euro on 1. 1. 2009. Czech Republic is failing to meet all the criteria. This difference in economic development is a subject …více
Abstract:
Tématem diplomové práce je srovnání konvergenčních procesů České republiky a Slovenska. Nejdůležitějším cílem pro obě země v rámci členství v Evropské unii byl vstup do Evropské měnové unie a přijetí jednotné měny Euro. Slovensku se podařilo splnit všechny kritéria nutná pro přijetí Eura již v březnu roku 2008 a přijalo Euro k 1. 1. 2009. Česku se zatím některá kritéria stále splnit nedaří. Tento rozdíl …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2009
  • Vedoucí: Jitka Uvírová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.