Lumír UHEREK

Diplomová práce

Náklady exekučního řízení ve vývoji právní úpravy a judikatury

Costs of execution in the evolution of legal regulation and jurisprudence
Anotace:
Diplomová práce se zabývá právní úpravou nákladů exekučního řízení. Jedná se o institut, kterému není v právní úpravě věnováno příliš prostoru. I proto je předmětem bohaté judikatury Nejvyššího a Ústavního soudu ČR a tím, že se velkou měrou odráží v majetkové sféře účastníků řízení je i předmětem laických a odborných diskuzí. Cílem této práce bylo přiblížit tento institut, popsat vývoj právní úpravy …více
Abstract:
This thesis deals with legislation costs of exekution. It is an institute, which is not in the legislation devoted too much space. Therefore is an object of rich jurisprudence of the Supreme and Constitutional Court and is also the subject of lay and expert discussions. The aim of this work was to introduce this institute, describe the development of legislation, refer to the interpretative problems …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 9. 2014
Zveřejnit od: 17. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

UHEREK, Lumír. Náklady exekučního řízení ve vývoji právní úpravy a judikatury. Olomouc, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.9.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 17. 9. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses md0gub md0gub/2
19. 9. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
19. 9. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.