Bc. Thuy Luu Thanh

Bakalářská práce

Kroky transformace právní normy podnikání z fyzické osoby na společnost s ručením omezeným

Transformation of legal form of business from individuals to a limited liability company
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou transformace právní formy podniku. Cílem práce bylo vypracovat návrh kroků spojených s přeměnou právní formy podnikání rodinného podniku fyzické osoby Thanh Luu Van na právní formu právnické osoby Tabacco Point s.r.o. Definovat dopad na vlastnickou strukturu v návaznosti na strategii dalšího rozvoje rodinného podnikání. Práce obsahuje teoretická východiska …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the transformation of legal form of enterprise. The aim of the thesis was to prepare draft steps related to the transformation of the legal form of business of the family enterprise Thanh Luu Van into the legal form of the legal entity Tabacco Point s.r.o. Define the impact on the ownership structure in connection with the strategy of further development of family business …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 11. 2018
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Andrea Tomášková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní