Bc. David Zezula

Bachelor's thesis

Mimoparlamentní politické strany v ČR a jejich možnosti vstupu do parlamentu z pozice uchazeče o statut parlamentní strany

Non-Parliamentary political parties of the Czech Republic and their chances of entering Parliament from the position of a candidate for a parliamentary party status
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá tématem mimoparlamentních stran v České republice. V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy, popsána podoba stranického systému po roce 1989 a pojednány možnosti vlivu volebních systémů na stranické spektrum. Dále je pozornost věnována především typologii politických stran a popisu šesti vybraných českých mimoparlamentních stran. Následně jsou předloženy volební výsledky z …more
Abstract:
The bachelor paper deals with non-parliamentarian parties in the Czech Republic. At the beginning basic terms are explained, a form of denominational system after 1989 is described and possible effects of electoral system on partial spectrum are discussed. Furthermore attention is paid to typology of political parties and description of 6 selected Czech non-parliamentarian parties. Subsequently election …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2009
  • Supervisor: Mgr. Aleš Balcar
  • Reader: Mgr. Michal Šabatka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní