Nikolas Vild

Bakalářská práce

Drogová kriminalita

Drugs criminality
Anotace:
Tato bakalářská práce řeší problematiku drogové kriminality a trestných činů s ní spojených. Nezákonný obchod s drogami probíhal už v minulosti, proto v současné době je získání drogy bezproblémovou záležitostí. Práce obsahuje teoretickou a empirickou část. Teoretická část obsahuje základní pojmy drogové kriminality, vývoj drogové situace v České republice, podrobný popis návykových látek a jejich …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of drug crime and related crimes. Illegal drug trafficking has taken place in the past, so getting a drug is a problem at present. The thesis contains theoretical and the empirical part. The theoretical part contains the basic concepts of drug crime, the development of the drug situation in the Czech Republic, a detailed description of addictive substances …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2019
  • Vedoucí: RSDr. Ivo Přichystal
  • Oponent: Mgr. Markéta Flekácsová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Kriminalisticko právní specializace