Theses 

Dějiny cisterciáckého kláštera Vyšší Brod v první polovině 20. století – Tomáš PRAJER

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Tomáš PRAJER

Diplomová práce

Dějiny cisterciáckého kláštera Vyšší Brod v první polovině 20. století

History of Cistercian Monastery in Vyšší Brod in the first half of the 20th century

Anotace: Práce se zabývá dějinami cisterciáckého řádu Vyšší Brod v první polovině 20. století. Zaznamenává politické a náboženské dění této doby. Zmiňuje také důležité události z konce 18. a začátku 19. století, které 20. století ovlivnily. Byly to náboženské reformy císaře Josefa II., zvláště rušení některých klášterů . Jeho pozitivním činem bylo založení biskupství v Českých Budějovicích. Práce se zabývá také dopady první a druhé světové války. Po druhé světové válce dochází k vysídlení německého obyvatelstva. Toto vysídlení a následné čtyřicetileté omezování náboženské svobody po roce 1949 silně ovlivnilo život cisterciáckého kláštera Vyšší Brod. Získáním politické svobody po listopadu 1989 bylo možné život v klášteře obnovit. Do kláštera se vrátili dva mniši, kteří přežili dobu komunistické totality, starší z nich i totalitu nacistickou. Do kláštera vstoupili noví kandidáti řeholního života. V současné době žije v klášteře sedm řeholníků.

Abstract: The work deals with the history of the Cistercian Order in Vyšší Brod in the first half of the 20th century. It gives an account of political and religious events of those times and also reminds important milestones from the turn of the 18th and 19th century which influenced the 20th century {--} in particular the religious reforms carried out by Josef II and his closing down some monasteries. Founding the Diocese of České Budějovice counts among the positive acts of this emperor. The work also describes the impact of the two World Wars. Compulsory transfer of Germans after the World War Two and following fourty years lasting religious infringement strongly affected the life of the Cistercian Monastery in Vyšší Brod. Thanks to the newly gained liberty in November 1989 the life in the monastery could be renewed. Two monks came back to the monastery, both survived the time when the communists were in power, the older one also lived through the Nazi totalitarian system. New monastic life candidates came to the monastery, at present there are seven monks living there.

Klíčová slova: církevní historie, cisterciácký řád, Českobudějovická diecéze, vyšebrodský klášter

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2007
  • Zveřejnit od: 2. 5. 2007
  • Identifikátor: 3674

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 02. 05. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2007 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

Jak správně citovat práci

PRAJER, Tomáš. Dějiny cisterciáckého kláštera Vyšší Brod v první polovině 20. století. Č. Bud., 2007. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 17:41, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz