Bc. Jana Petrová

Diplomová práce

Alternativní způsoby stravování vysokoškolských studentů v Brně

Alternative diet in university students in Brno
Anotace:
Cílem této práce bylo pomocí dotazníkového šetření zjistit výskyt alternativních způsobů stravování u studentů vysokých škol v Brně, zjistit důvody vedoucí studenty k alternativnímu způsobu stravování, zhodnotit postoje, které studenti k této problematice zaujímají, posoudit stravovací zvyklosti alternativně se stravujících studentů a porovnat je se stravovacími zvyklostmi studentů konzumujících konvenční …více
Abstract:
The aim of this diploma work was to find out the occurrence of alternative nutrition among university students in Brno by the questionnaires. In this study are mentioned student’s motives and atttitudes to alternative nutrition. An important part of this study was comparing eating habits of the alternative consumed students and the students who consumed conventional mixed meals. These results showed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2008
  • Vedoucí: MVDr. Halina Matějová
  • Oponent: prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní vědy