Pavel Puchner

Diplomová práce

Studie proveditelnosti využití bioplynu z odpadů zemědělské farmy prostřednictvím kogeneračních jednotek se spalovacími motory a spalovacími turbinami

A Feasibility Study of Farm Waste Utilization in Cogeneration Units with Combustion Engines and Combustion Turbines
Anotace:
Tato diplomová práce je studií proveditelnosti využití bioplynu s proměnlivým složením z odpadů zemědělské farmy o průměrné produkci bioplynové stanice 10000 m3/den bioplynu s průměrnou výhřevností 23322 kJ/m3 prostřednictvím kogeneračních jednotek se spalovacími motory a spalovacími turbínami.
Abstract:
This thesis is a study of the feasibility of biogas utilization variable composition of waste from agricultural farm on the average biogas production of 10,000 m3/day biogas with an average calorific value of 23,322 KJ/m3 through cogeneration units combustion engines and combustion turbines.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Jiří Míka
  • Oponent: Ladislav Kysela

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava